“Empiiriline teadus inimesest endast ehk tõene teadmine iseenda kohta ja selle teadmise rakendamine tähendab seda, et sa oled ise teadlik sellest, mis toimub ja kuidas toimub. Sa õpid toimuvat tundma ja saad nii oma tõese kogemuse. See on hea õppimise meetod, sest see on hästi praktiline ja realistlik,”

selgitab Ingvar Villido Rae valla haridustöötajate konverentsil tuues välja Practical Consciousness’i (endine Teadliku Muutuse Kunst (TMK)) inimarengu meetodi eripära, mis on leidnud ka rahvusvahelist tunnustust.

Järgnevalt toome teieni refereeritud väljavõtte konverentsi ettekandest.

Tänapäevane arusaam inimesest kui bioloogilisest olendist muutub kui võetakse kasutusele empiirilisest kogemusest lähtuv õppimine ning sellele tuginev muutuste läbi viimine

Üldlevinud arusaamise kohaselt on inimene pelgalt bioloogiline organism, kelle sisemised protsessid on automatiseeritud ning mille muutmise osas tal sõnaõigust pole. Nt iseloom, harjumused, füüsise erinevad talitlused jne.

Tuhanded inimesed, kes on Villido poolt välja töötatud Practical Consciousness’i läbinud, kinnitavad, et meetod toimib loetletud protsesside muutmise osas väga hästi.
See tõik sai tänavusel Practical Consciousness’i kokkutulekul taaskord laiemat kinnitust, mil osalejad jagasid näiteid stiilis: “Argiprobleemid on taandunud ning heaolu on muutunud püsivamaks”.

Kui levinud käsitlus inimesest on terviklik, kuidas saab inimesel olla täna ikka veel probleeme oma siseeluga? Kuidas saavad meil olla veel globaalprobleemid?
Argiprobleemid teiste või iseenda osas pärsivad inimese isiklikku arengut ega anna seetõttu ka lõplikult toimivaid viise maailma suurte probleemide lahendamiseks.

Villidol on lahendus olemas – veerandsaja aasta jooksul välja arendatud maailmas unikaalne meetod – kvintessents Practical Consciousness’i vormis.

Palju parem on vabaneda emotsioonidest, mis teevad sind õnnetuks

Esimene ja kõige tugevam argiheaolu tumestaja on Villido empiirilise õpetuse kohaselt emotsioon. “Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus” üle-eestilise bestselleri autor ütles konverentsil, et iga inimene on võimeline olema teadlik enda emotsioonide olemasolust. “Practical Consciousness’i meetod võimaldab emotsioone vabastada. Vabastamine tähendab seda, et sa vabanedki nendest täielikult. Vabaneda on võimalik ka valikuliselt.

Kujuta ette olukorda, kus sul alati kerkib üles viha. Kujuta ette, et selle olukorras enam viha ei kerki – kas see on humaansem? On küll.

Või kui oled närviline, kas sinu närvilisus saab minna teise inimese sisse? Ei saa. Sinu närvilisus on vaid trikkel, mis käivitab teises inimeses tema enda naha all oleva vastureaktsiooni. See, mis toimub naha all, kus emotsioone kogeme, ei kandu ühelt inimeselt teisele, vaid see aktiveeritakse teise poolt. Palju parem on vabaneda emotsioonidest, mis teevad sind õnnetuks.

Kõik tahavad olla õnnelikud, samas ignoreerime fakti, et meie sees ootavad käivitamist valmis reaktsioonid erinevatele olukordadele. Kui selliseid vastusreaktsioone enam ei ole, ei ole ka õnnetuna olemist,” kirjeldab Ingvar Villido enda ja paljude Practical Consciousnessi läbinute kogemust.

Normaalne võib olla ka ilma negatiivse pooleta

“Emotsioonid käivituvad automaatselt. Fakt on see, et need on õpitud, elu jooksul omandatud ja harjutatud – neid on kasutatud ja tänu sellele on tekkinud reflektoorsed närvikaared. Ehk sõna otseses mõttes neuronid on järjestatud ajus justnimelt selliselt, et niisugune reaktsioon toimuks.

Aju on üliplastiline – võib muutuda, kohaneda väga kiiresti. Kuid samas on aju õppimisvõimeline ehk salvestav. Ent võimalik on ka nö väljaõppimine. See tähendab, et samad närvikaared vabanevad nendest füüsilistest sissekirjutatud radadest ja selliseid reaktsioone enam ei toimu.

Seda peetakse normaalseks, et inimene on kord õnnelik ja siis enam mitte. Ja siis pingutab, et tõusta õnne tippu, olla jälle natuke aega õnnelik ning taas langeda – kas see ikka on normaalne? Normaalne võib olla ka ilma negatiivse pooleta.”

Mõistuse korda seadmine on keerukam teema, aga samuti võimalik

“Aga kui pole enam probleeme, mis sunnib siis edasi tegutsema? Selleks on inimesel arukus. Mõtlemises pole ju alati arukust, kas pole? Kui tihti vastab see, mida mõtled, ka tegelikkusele? Kui tihti leiavad mõistuses aset leidvat väited ka tegelikkuses aset?

Mõistuse korda seadmine on keerulisem teema, aga see on võimalik. TMK meetod võimaldab sõna otseses mõttes vabastada mälus olevad reaktsioonilised ahelad ehk saab vabaneda valest informatsioonist mõistuses. Sellist inimest naljalt ei leiagi, kes on päris realist. Sest meid pole õpetatud mõtlema õigesti – tegelikkuse keskselt. Siin on vaja väga korralikke korrektuure. Kõik algab sellest, et teadvustame, et mõtted on.”

Sisseõpitud kompleksid, millest on võimalik vabaneda

“Mõtted ja emotsioonid esinevad paralleelselt, sest need on kaks täiesti eraldiolevat nähtust. Kas mõtted on emotsioonid? Ei ole. Siit tekibki kaks väga olulist erinevat nähtust – emotsionaalne osa, mis töötab täiesti iseseisvalt ja mõtlemine, mis töötab jällegi iseseisvalt. Ja see ongi empiiriline kogemus – sinu isiklik kogemus, mida sa võid avastada.

Mõeldes häid asju, on meil head emotsioonid. Mõeldes halbu asju, tunneme halbu emotsioone. Need on sisseõpitud komplektid. Ja neist on võimalik vabaneda. Mis selles komplektis on kõige vägevama toimega – kas mõte või emotsioon? Emotsioon. Kui vabaneda emotsioonist, jääb järgi informatsioon, mis iseenesest on neutraalne.”

Probleem seisneb emotsioonis, mitte informatsioonis

“Nii et taaskord – meie probleemid, teiste inimeste probleemid ei ole üldsegi kinni informatsioonis, vaid emotsioonides. Ja selleni on jõudnud ka maailma psühhholoogia korüfeed. Norras toimunud rahvusvahelisel psühhoterapeutide konverentsil “Emotion Revolution” tõdeti samuti, et esimene probleem ei ole mitte kognitiivne nagu seni on arvatud, vaid emotsionaalne.

Kuid lisaks emotsioonidele ja mõtetele on meil olemas ka teadvus. Kas teate, mida tähendab teadvusetu? Kui keegi kukub kokku, siis teda nagu polegi olemas. Kas teadvus on mõtlemine? Kas teadvus on emotsioon? Kas teadvus on füüsiline keha? Raske on leida vastust, sest sellekohane haridus puudub. Teadvus on neljas, täiesti eraldiseisev fenomen.”

Teadvustamine ja keskendumine on seotud teadvusega

“Tänapäeval paljuräägitud tähelepanuhäire on näiteks seotud teadvusega. Teadvus on võimeline puudutama erinevaid objekte. Tänu teadvuse olemasolule saame olla teadlikud, et meil on mõtted, et meil on emotsioonid, saame teada helidest ja kõigist teistest objektidest. Märkamine, tähelepanelikkus – see on kõik teadvuse fenomeni osa. Ka taipamine on seotud teadvusega. Ja eristamisvõime.

Kuidas on sul lood keskendumisega? Võiks parem olla? Aga mida tähendab parem? Parem tähendab, et tegelikult me ei oska enda teadvust ja selle võimet teadvustada sihilikult kasutada. Seda ei ole õpetatud. Öeldakse küll, et keskendu siia. Aga mida see tähendab? Mille ma pean sinna viima? Mille ma pean keskendama?”

Teadvustamise kasutamine

“Nii et mis liigub objektile kui seda märkad? Selles osas on hariduses nö augud sees. Aga see fenomen – teadvuse teadvustamine – kuulub tegelikult lahutamatult iga inimese juurde. Kuidas seda spetsiaalselt harjutada, et teadvusest saaks väga hea tööriist? Kuidas õppida seda valdama, et see ei langeks ise automaatselt üleskerkivatele negatiivsetele emotsioonidele, negatiivsetele meenutustele, ettekujutlustele ja sellele, mida ta mulle ütles, miks ta niimoodi tegi jne. Kuidas seda ise vallata?

Informatsioon, mis kerkib üles ehk mõistus, annab ajendit emotsioonide tekkeks. Nagu teadlased ütlevad – meie aju ei tee vahet reaalsusel ja sellel, mis kerkib mõistusesse. Siin on olulisi lünkasid sees. Kogu haridusmaastikul on täiesti puudulik teadmine just selles vallas, mis puudutab inimest ennast.”

Negatiivsetest emotsioonidest võiks vabaneda?

“Vaade inimesele on tegelikult poolik. Emotsioonide raamatus, mille valmimine võttis seitse aastat ja mis on Practical Consciousness’iks ettevalmistav või kursustel õpitut meeldetuletav, annan hästi lihtsa soovituse – tänu sellele, et emotsioonid on sisse õpitud (need ei ole geneetilist päritolu, nendega ei ole sünnitud) – saab neist ka vabaks õppida ehk saada neist vabaks. See on minu sõnum.

Siis ei ole vaja midagi enam reguleerida. Positiivsed emotsioonid võib alles jätta. Negatiivsetest võiks ju vabaneda, kas pole?”

Vaata siit tervet konverentsi ettekannet videos

Uuri Practical Consciousness’i kursuste kohta lähemalt siit!

Practical Consciousness’i (enne Teadliku Muutuse Kunsti (TMK)) meetod kuulub Ingvar Villido poolt loodud isikliku arengu programmi. Programm võimaldab omandada uued põhioskused oma elukvaliteedi iseseisvaks tõstmiseks. Programmis õpitakse kasutama teadvustamist oma igapäevaelu põhilise juhtiva vahendina, avastatakse oma tegelik identiteet – Tõeline Mina, õpitakse iseseisvalt vabanema kahjulikest harjumustest, emotsioonidest ja mõtetest, et olla loov, tegus ja efektiivne. Alates 2012. aastast on Practical Consciousness kursused toimunud ka Eestist väljaspool – Brasiilias, Saksamaal, Venemaal, USA-s jt riikides.

 

Jaga seda postitust!

Lisa kommentaar

Seonduvad postitused