IV kursus: TEADVUS

IV kursus õpetab, kuidas äratada oma sisemine geenius ja saada alaline ligipääs taipamisele ja inspiratsioonile. See on teadvuse kõige praktilisem kasutusviis. Sinu teadvustamise võime ulatub kaugele üle tavapärase mõtlemise ja loogika piiride.

Ingvar on veendunud, et käes on aeg kogeda elamist teadvuse seisundis, mis ületab mõtlemise ja emotsioonide tasandi. See eeldab intellekti, seitsme sinu kõige võimsama töövahendi (kvaliteedi), mõistmist ning kasutamist. Intellekt hõlmab teadvustamist, arusaamist, eristamist, süvenemist, intuitsiooni, taipamist ja inspiratsiooni.

Neid kõiki saad sa päriselu olukordades rakendada. Intuitsioon ja inspiratsioon ei ole erilised võimed, mis on reserveeritud vaid “edukatele” inimestele. Need on teadvuse omadused, mis on igaühele põhimõtteliselt kättesaadavad 24 tundi ööpäevas. Avasta, kuidas tuua need oma igapäevategevustesse ning tagada ligipääs uutele ideedele ja lahendustele, seal kus vaja. Kui oled võimeline neid oma tahtmist mööda kasutama, ongi sinust saanud Human 2.0.

IV kursusel avastad:

  • Ümbritseva keskkonna avarama teadvustamise ja efektiivseima viisi selles toimimiseks.
  • Suurenenud taiplikkuse ja võime seda tahtlikult rakendada.
  • Teravnenud meeleselguse ja võime seda alal hoida.
  • Võime keskenduda ühele ülesandele pikema aja vältel.
  • Kasvanud oskuse leida probleemidele lahendus.
  • Suurenenud loovuse ja leidlikkuse.
  • Võime tuua maailma uusi leiutisi ja avastusi.
  • Suurenenud stabiilsuse, mis säilib igas olukorras.

Seda kursust viib läbi Practical Consciousness asutaja Ingvar Villido ning see koosneb ühest täispäevast ja jätkupäevast.

Registreeru kursusele