Täispikk loeng Ingvar Villido isiklikust arenguteest ja enam kui 30 aasta pikkusest empiirilis-sünteesivast uurimustööst, mis viisid paradigmaatiliselt uue inimeseõpetuse sünnini.

Kätketud teadmistest on moodustunud tänaseks isikuarengu täiendkoolituse õppekava täiskasvanutele. Samuti on loodud Tuleviku Hariduse Sihtasutus, mis õpetab uuenduslikku inimkäsitlust ja sellel rajanevaid intrapersonaalseid põhioskusi koolides nii õpilastele kui ka õpetajatele. Õppekava aluseks on Practical Consciousness’i (endine Teadliku Muutuse Kunst (TMK)) meetod.

Practical Consciousness uurib inimese sisemaailma üldisi seaduspärasusi, mille paikapidavust on hakanud kinnitama ka uued teadusavastused.

Meetod on levinud välisriikidesse. Practical Consciousnessi on õpetatud Austrias, Poolas, Saksamaal, Luksemburgis, Taanis, Soomes, Makedoonias, Venemaal, Ameerika Ühendriikides ja Brasiilias. Ingvar Villido õpetused on jõudnud 30 aasta jooksul enam kui 16 000 inimeseni.

Loengus selgitab Villido inimestevaheliste suhete raskusi, pakkudes lahendusi, mille ta ise on praktiliselt avastanud ning mille toimivust kinnitavad tänaseks juba tuhandete inimeste muutunud elud.

Vaata täispikka videoloengut:

  • Mina-mōtted ei ole Tõeline Mina. Mōistus on informatiivne tasand. Tõeline Mina asub olemasolu tasandil. Kui koged enda olemasolu ehk teadvust, kaasneb sellega loomulik heaolu, mida on vōimalik arendada püsivaks.

Practical Consciousness empiirilisele teadusele tuginevaid väljavõtteid loengust:

  • Inimene kogeb kõiki oma probleeme alati seespool. Väljaspool kogetavaid probleeme pole.

  • Probleeme on ainult kahesuguseid – emotsionaalseid ja mentaalseid. Probleemidest on vōimalik ka päriselt vabaneda – nii, et need ei tule enam kunagi tagasi.

  • Kroonilised korduvad probleemid viitavad alateadlikele programmidele ehk automatismile meie sees.

  • Lähtudes Tõelisest Minast ja enda teadvusest, hakkad maailma teistmoodi nägema. Hakkad märkama seda, mida enne ei märganud. Avastad võimekuse, kuidas iseennast – oma sisemaailma muuta – kutsuda esile muutust, mis on permanentne ehk püsiv.

Practical Consciousness’i meetod põhineb empiirilisel teadusel, mis on isikliku katse-eksperimendi abil kontrollitav tuginedes lihtsale praktilisele tegevustikule – põhjalikule vaatlusele, vaatluse avalikule loomusele (korratavusele) ja kontrollitavatele vaadeldavatele tagajärgedele. Meetod võimaldab igal inimesel ise enda psüühikat muuta.

Practical Consciousness meetod kuulub Ingvar Villido poolt loodud unikaalsesse isikliku arengu programmi. Programm võimaldab omandada uued põhioskused oma elukvaliteedi iseseisvaks tõstmiseks.

Programmis õpitakse kasutama teadlikkust oma igapäevaelu põhilise juhtiva vahendina, avastatakse oma tegelik identiteet – Tõeline Mina, õpitakse iseseisvalt vabanema kahjulikest harjumustest, negatiivsetest emotsioonidest ja häirivatest mõtetest, et olla loov, tegus ja efektiivne.

Alates 2012. aastast on Practical Consciousness kursused toimunud ka Eestist väljaspool – Brasiilias, Saksamaal, Venemaal, USA-s jt riikides.

Vaata “Practical Consciousness” kursuste kohta siit!

Vaata lähemalt

Jaga seda postitust!

Lisa kommentaar

Seonduvad postitused