Jagame katkendit Ingvar Villido raamatust “Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus”, mis oli 2018 aasta Rahva Raamatu ja Apollo ostetuim raamat. Populaarne käsiraamat on ka abimaterjal Practical Consciousness’i (endine Teadliku Muutuse Kunst) kursuste läbinutele. Olles õppinud kursustel rahu rikkuvaid emotsioone juhtima, aitab käsiraamat saavutatud rahu hoida. Lõigud raamatust heidavad sügavama pilgu emotsioonide loomusesse ja mõjusse.

Emotsioonid kuuluvad lahutamatult igapäevaelu juurde. Tänu inimese vajadusele kõike teada saada, kirjeldada ja klassifitseerida, on ka selles valdkonnas erinevad kultuurid suure töö juba ära teinud ja see on kinnistunud. Kõikjal jagatakse emotsioonid sobilikeks ja mittesobilikeks lähtuvalt ühiskonnas valitsevatest normidest.

Arenenud riikides, kus valitseb pigem materialistlik vaade, peetakse emotsioone füüsilise keha vastusprotsessideks sisemistele või välimistele muutusele. Peaasjalikult arvatakse nad ajus ja närvisüsteemis toimuvateks protsessideks. Kõrvalekaldeid normidest ravitakse psühholoogide, psühhiaatrite, meditsiini ja farmaatsia poolt enamasti medikamentoosselt. Ravi ei ole väga efektiivne ja kestab sagedasti elu lõpuni. Õigem on öelda, et ravimist ei toimu, küll aga surutakse maha teatud refleksikaari. Pikaaegse raviga kaasnevad sagedasti tüsistused. Siis viidatakse pärilikkusele ja iseloomule, mida muuta ei saavat.

Püüdlemine positiivsete emotsioonide suunas

Mittemateriastlik vaade vaatleb emotsioone lähtuvalt hea ja halva omavahelisest tasakaalust või igavesest võitlusest. Sealt leiab palju erinevaid kujutisi ja lugusid, mille kaudu antakse edasi kokkuleppelisi väärtushoiakuid. Vahel sooritatakse ka protseduure, mille kaudu püütakse avaldada nendele jõududele otsest mõju kas abi või omakasu saamiseks. Need on erinevad rituaalsed tegevused. Mõnedes kultuurides käib asja juurde ka spetsiaalsete droogide kasutamine. Asjasse mittepühendatule jäävad taolised rituaalid komplitseeritud sisu tõttu arusaamatuteks ja isegi hirmutavateks.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et emotsioonide osas valitseb üle maailma ikkagi püüdlemine positiivsete suunas ja negatiivsete taunimine, sest neid ei taheta enda ellu. Ilmselgelt tagajärgede tõttu, mida ühed või teised käivituva tegevuse tulemusena toodavad. Kõikide tegude motiivid on lõppkokkuvõttes – tunda ennast emotsionaalselt hästi. Hea ja kurja võitlus on täielikult taandatav erinevat liiki emotsioonide kasutusele.

Kõigil samasugused emotsioonid

Kas te teadsid, et emotsioonid on kõikidel inimestel samasugused? Erinevalt rassist, keelest, usust ja kultuurist. Nii sakslase, ameeriklase, austraallase kui ka eskimo viha kui emotsioon on identne. Teod ja väljendused võivad olla aga täiesti erinevad. Sama on ka kõigi teiste emotsioonidega. Inimest hinnatakse selle järgi, mida ta oskab, teeb, kuidas käitub ja mida ütleb. Sellele keskendudes jääb tahaplaanile emotsioon, mis juhib kõiki tegevusi, olles samas peamine motivaator. Tihti juhtub aga nii, et emotsiooni märgatakse primaarsena ja kõik muu ei oma tähtsust. Vahel on mõlemad olulised.

Meil on reaktsioonid igale asjale, millega kokku puutume. Neis kõigis sisaldub emotsionaalne komponent. Kui me saaksime näha teiste emotsioone, olles ise emotsioonitu ehk hinnanguteta, märkaksime tunnete erinevat laialdast mõju tegevustele. Saaksime teada, et erinevad emotsioonid toodavad erinevaid tagajärgi. Tahan sellega öelda, et igaüks neist on võimeline tekitama spetsiifilisi tagajärgi, sest oma loomult on nad erinevad. Me oleme inimkonnas mingil põhjusel kokku leppinud, et head emotsioonid on positiivsed ja halvad negatiivsed. Tegelikult emotsioonid lihtsalt on, kuid me oleme harjunud end nendega samastama ja otsustama nende üle siis tagajärgede alusel, mida nad tekitavad. Tagajärgede järgi me teamegi, mis on hea ja mis on halb.

Emotsioonid iseenesest on teatud liiki loodusjõud. Arutud, kuid see-eest vitaalsed, väga elujõulised ja just oma vitaalsuse tõttu sinu elu juhtivad. Lisaks on sinu emotsioonid suutelised mõjutama ka teisi.

Emotsioonid ja edukus

Tead sa mõnd edukat inimest? Võib-olla oled ka ise edukas või ehk oled neist lugenud ajalehtedest, ajakirjadest, raamatutest või näinud televisoonist. Põhjus, miks edukas inimene on edukas, on imelihtne: ta on lihtsalt rohkem arukas. Ta kasutab oma arukust rohkem võrreldes teiste inimestega. Ehk kui oled näinud edukaid inimesi, siis nad tunduvad pisut emotsioonitumad, selle võrra on nad ka pisut arukamad ning seetõttu ka edukamad.

Nii et kui sa täna ei ole edukas, siis on sul lihtsalt liiga palju edust mööda juhtivaid emotsioone. Muidugi, ma tean ka mõnda emotsioonidest juhitud pealtnäha edukat inimest. Kui aga vaadata pisut sügavamale, näiteks tema majandustulemusi aastate lõikes, siis on seal näha hüplevaid tendentse. Edu nagu hüppaks üles ja langeks jälle allapoole. Neis inimestes on säärane pool-pool kombinatsioon ehk neis on arukus, siis tekib mingi motiveeriv emotsioon, mis võimaldab taibatavat läbi viia ja tänu sellele jõuda mäe otsa. Siis aga järgneb emotsioonide faas, mida kutsutakse naudinguks, millel arukust ei ole. Sellel ajal mägi, mille tippu jõuti, hakkab sulama.

Arukus ja emotsionaalsus

Loomulikult ei taha ma öelda, et saavutuste nautimine on paha. Kui aga räägime emotsioonist kui sind juhtivast jõust, siis näeme, et igal naudingul on teatud laadi tagajärjed.

Paljud edukad inimesed on õppinud jagama oma tegevusi emotsioonituteks ja emotsionaalseteks. Oluliste küsimuste lahendamisel püütakse olla võimalikult emotsioonitu, peale koosolekut võib aga lõõgastuda – lubada emotsioonidel tulla. Tõeliselt ja stabiilsemalt edukad inimesed hoiavad teatud laadi keskjoont – arukuse ja emotsionaalsuse vahel.
Kokkuvõtvalt – me räägime emotsioonidest kui teatud tüüpi loodusjõududest, mis mõjutavad sinu elu ja tekitavad väga konkreetseid tagajärgi, sulle endale või siis teistele. Jätame hinnanguliselt liigitamata head ja halvad emotsioonid. Eks igaüks otsustab ise, kuidas on nende emotsioonidega just konkreetse olukorra valguses.

Kui sind huvitab, mida emotsioonidega ette võtta saab, uuri lähemalt Practical Consciousness’i kursuste kohta siit!

Jaga seda postitust!

Lisa kommentaar

Seonduvad postitused