Jätkuõpe

Peale Practical Consciousness I & II kursusel käimist on võimalik osaleda regulaarses jätkuõppes, et kursustel õpitud teadmised ja tehnikad kinnistuksid ja sa oskaksid neid järjest enam oma igapäevaellu integreerida ja need enda jaoks tulemuslikult tööle panna.

JÄTKUÕPPE REGULAARTUNNID

Registreeru jätkuõppe webinaridele

Pakume jätkuõppe regulaartunde kahes kategoorias:

I TEHNIKATE KORDAMINE. Igas jätkuõppe webinaris kordame põhjalikumalt üle ühe põhitehnika või lisatehnikate grupid. Avame nende konkreetsete tehnika(te) kasusid ja kasutusalasid, praktiseerime ja vastame küsimustele. Eesmärk on tehnikad käppa saada, et saaksid soovitud muutusi!

 1. Enda häälestamine, et efektiivselt praktiseerima hakata
 • Rahu ja tasakaalu loomine
 • Viie keha süsteem, naturaalne hierarhia (meeldetuletus)
 • Tunnetusvahendite tahtlik ümberlülitus
 • Üks teadvustamine – viis tunnetusvahendit (sh subjekt-objekt suhe)
 1. Mis juhib su elu? Sina versus automatism
 • Probleemide teadvustamine (sh automatismi teadvustamine)
 • Emotsioonide arukuse mõõtmine
 • Autopiloodi mõju avastamine minevikule ja tulevikule
 • Juhtimine: teadvus vs alateadvus – kumb parasjagu juhib?
 • Kolm illusoorset vajadust
 1. Märkamise ja teadvustamise lihvimine; emotsiooni õigeaegne tabamine
 • Emotsiooni neli faasi
 • Teadvustamise fookus
 • Märkamise pikendamine
 • Rohelise õuna tehnika (sh Subjekt-objekt suhe)
 1. Emotsioonide avastamine
 • Tunnete aktiveerimine
 • Suure varba tehnika
 • (Igapäevaste) emotsioonide aktiveerimine
 • Kesktelje skaneerimine
 • Taustaemotsioonide aktiveerimine
 1. Igapäevaste emotsioonide vabastamine
 • Vabastamise tehnika
 • Seiskamise tehnika
 • Suureks kasvanud emotsioonid
 1. Taustaemotsioonide vabastamine
 • Torso teadvustamine
 • Taustaemotsioonide aktiveerimine
 • Klassikaline seiskamise tehnika
 • Spetsiifiline seiskamise tehnika
 1. Allasurutud emotsioonide vabastamine
 1. Füüsilise keha pingete, valude, traumade ja haigustega seotud emotsioonide vabastamine
 1. Hirmu integreerimine
 • Kontrollitud kogemus
 • Hirmude tuvastamine
 • Hirmu integreerimise tehnika
 1. Hädas mõtetega?
 • Illusiooni paljastamine
 • Mõtlemise uurimine
 • Mõtlemise vaigistamine
 1. Kuidas elada siin ja praegu, hetkes, teadvel – iseendana?
 • Oleviku tehnika
 • Teadvustamise teadvustamine
 • Tõelise Mina äratundmine
 • Visaliseeri end Human 2.0-na
 1. Efektiivne praktikate tulemuste saavutamine
 • Järjepidevuse loomine
 • Isklik motivatsioon
 • Regulaarsus, prioriteedid
 • Vastuseisu avastamine ja vabastamine
 • Lõksude vältimine
 • Fookuse hoidmine praktiseerimisel

II ELUVALDKONDADE KORRASTAMINE. Kui tehnikad käpas ja kasutuses, kuid mõnes eluvaldkonnas vajad juhendust, et kuidas see konkreetne eluala korda teha, siis iga teemapõhine jätkuõppe webinar tegeleb ühe elulise teemaga süvendatult, et ka selles elu osas saaksid kogeda muutust ja head edasiminekut!

 1. Tervem füüsiline keha
  Kas tead, kui suurel määral on su keha tervis seotud emotsioonidega? See võib olla üllatav, kui palju saab keha heaolu parandada ainult emotsioonide vabastamise kaudu! Veebiseminaril vabastame ohtralt emotsioone, mis on seotud füüsiliste keha vaevustega.
 2. Harjumustest vabaks
  Võtame fookusesse kõik need harjumused, millest ühest küljest ei taha lahti lasta, kuid mis teisest küljest rikuvad sinu elukvaliteeti: söömis- ja käitumisprobleemid, iseloomu iseärasused jms. Aitame sul vabastada nende harjumuste taga olevaid emotsioone.
 3. Harmoonilised suhted
  Kuidas püsida rahulikuna elu sündmuste muutlikkuses ja suhelda tasakaalukalt ka teiste inimestega – lähedaste ning kolleegidega? Kuidas elada ise ja lasta ka teistel elada? Vabastame suhetega seotud harjumuslikke reaktsioone!
 4. Teadlik vanem, teadlik laps
  Iga lapsevanem teab, mida tema soovib enda laste kasvatamise puhul teisiti teha. Mida teha, kui tahad head, aga lihtsalt ei tule alati välja? Veebiseminaril tuvastame suhteis lastega probleeme tekitavaid emotsionaalseid mustreid ja vabastame neid!
 5. Finantsiline rahulolu
  Igal inimesel on rahaga oma suhe ja vajadused, kuid rahuldustpakkuv küllusetunne on meeldiv kogemus igaühele. Kuidas jõuda optimaalse rahalise heaolutundeni, kus pole enam hirme ega muresid, vaid ainult puhas rahulolu? Veebiseminaril vabastame rahaga seotud blokeeringuid, mis võivad rahu röövida.
 6. Arukus ja loogiline mõtlemine
  On hetki ja teemasid, kus pea lõikab väga hästi. Leidub ka neid momente, kus pea enam üldse ei lõika ja argumentide asemele tekivad arvamused, hinnangud ning suhtumised. Varsti võid avastada, et oled oma mõttekäikudega ummikus. Veebiseminaril vabastame arukust pärssivaid emotsioone!
 7. Sisemine rahu ja tasakaal
  Olla igas hetkes tasakaalus, rahulik, meelekindel, rõõmus ja heatahtlik. Tundub võimatu? See on inimese loomulik seisund! Teekond sinna algab emotsionaalsete blokeeringute vabastamisega ning lisaks ka enda olemasolu teadvustamisega. Veebiseminaril harjutame loomuliku tasakaalu saavutamist!
 8. Parim versioon iseendast
  Öeldakse, et pole vaja võrrelda end teiste inimestega, vaid enda eilse minaga. Vaatame ajas tagasi: mis on muutunud ja mis vajab veel muutmist. Veebiseminaril tuvastame ja vabastame emotsioone, millega sa võib-olla seni tegelenud pole, ning aitame sul saada parimaks versiooniks iseendast!
 9. Edasilükkamise lõpetamine
  Igaüks meist lükkab vahel mõne tegevuse edasi. Mis saab aga siis, kui edasilükkamine muutub nö uueks normaalsuseks? Et selle mõjust aru saada ning edasilükkamisest vabaneda, uurime, kuidas see tekib – otsime endast neid põhjusi ja vabastame edasilükkamisega seotud emotsioone.

Jätkuõpet viivad läbi Ingvar Villido koolitatud Practical Consciousness I & II sertifitseeritud õpetajad.

NB! Jätkuõppe regulaartundides osalemise eelduseks on eelnev Practical Consciousness I & II taseme läbimine (endine Teadliku Muutuse Kunst).

Jätkuõppe regulaartunni tasu on 20€.

Registreeru jätkuõppe webinaridele

KURSUSTE JÄTKUPÄEVADE KORDAMINE

Lisaks osalemisele jätkuõppe regulaartundides on võimalik jätkuõppena korrata kõiki Ingvar Villido poolt läbi viidud Practical Consciousness I-V kursuste juurde kuuluvaid jätkupäevi. Ingvar Villido poolt läbi viidud jätkupäevade kordamise võimalus on avatud kõigile vastava taseme kursuse läbinud õpilastele.

Jätkupäevade kordamisel:

 • täiendad ja kinnistad oma teadmisi ja oskuseid Practical Consciousness tehnikate igapäevasel kasutamisel,

 • saad vastused oma küsimustele, mis on praktiseerimise käigus tekkinud,

 • süvened kindlatesse eluvaldkondadesse, et luua kiiremaid soovitud muutusi,

 • kordad keerulisemaid tehnikaid, et saavutada nendes vilumus.

Oma küsimused saad esitada jätkupäeval Zoomi keskkonnas suuliselt või kirjalikult chati aknas.