PINGETE
PÕHJUSEST
VABANEMINE

TOOMAS ÕUNAP

ETTEVÕTJA | JOOGATERAPEUT | MASSÖÖR

Toomas Õunap

TEMA LUGU

Tippjuhina on Toomas läbi proovinud väga erinevad võimalused stressist vabanemiseks. Practical Consciousness kursusel õpitu muutis aga täielikult seda, kuidas ta lähenes pingete vabastamisele.
Toomase stress algas tippjuhina 90ndate erastamislainel, kus seljavalud, stress ja läbipõlemine jätsid tervisele oma jälje. Rahulikum aeg tekitas illusiooni probleemide kadumisest, kuid taas suurarendustega jätkates kordusid kriis, pinged ja läbipõlemine taas. Selge siht hakkas kaduma, suhted läksid sassi ja tervis ütles üles. 
Toomas avastas kuidas erinevad emotsioonid – viha, pettumus, masendus, ükskõiksus ja ärrituvus – vaheldusid, ja jätsid oma jälje. Ta pidas seda olukorraga kaasnevaks paratamatuseks.

 

 

Kui Toomasele soovitati esimest korda Practical Consciousness kursust, oli tema esimene emotsioon: “Mis pagana emotsioonid? Mul on siin tõelised probleemid, mitte mingi tilulilu!”

Austusest soovituse andja vastu ta siiski osales, kuid
 kursusel omandatu ei tekitanud temas kohest ahhaa efekti. Emotsioonid ei olnud ju talle “probleemiks“. Tema arvates oli probleem mujal. Siiski hakkas ta õpitud tehnikaid praktiseerima ja avastas üleskerkinud emotsioone vabastades, kui palju aega kulus enne teatud probleemidega kaasnevatele emotsioonidele. Nii neile, mis endal üles kerkisid, kui ka teiste emotsioonidest tingitud olukordade lahendamisele. Välist ei saanud Toomas loomulikult muuta, aga peagi nägi ta, et emotsioonid, mis enne väsitasid, muutsid tigedaks ja hakkasid tervist kahjustama, vähenesid mõne kuu jooksul märgatavalt. Ta saavutas selguse ja efektiivsuse, mida iseloomustab ise kui kriisiaja adektvaatset, kiiret ja täpset juhtimist.

Practical Consciousness I & II kursusel õpid:

I kursusel: SELGUS
õpid tundma enda sisemist ülesehitust ehk viie-keha-süsteemi kui kaarti ja kompassi sise- ja välismaailmas orienteerumiseks. Saad juurde selgust ning saavutad tasakaalu ja keskendumise igas eluvaldkonnas. See on hea vundament, mõistmaks probleemide tekke allikaid ja eristama olulist vähemolulisest.

II kursusel: EMOTSIOONID
õpid vabastama emotsioone, mis rikuvad sinu elukvaliteeti – lisaks pingeid tekitavatele emotsioonidele ka ärevust, masendust, viha jms. Sa suudad vabaneda segavast emotsioonist kiirelt ja kergesti. Mis veelgi olulisem, see protsess vabastab sind juurdunud mustrite haardest.
 
I & II kursusel õpid lisaks elama käesolevas hetkes. Saad teada, kuidas kasutada teadvust praktilisel viisil ning olla fokusseeritud ja loov igas olukorras ning saad kogemuse oma tegelikust minast, mis on üks olulisemaid nurgakivisid elus.

Mis on muutunud

PRACTICAL CONSCIOUSNESS tehnikaid kasutades

SELGUS JA LIHTSUS 90%
TASAKAAL 91%
KESKENDUMISVÕIME 88%
ENESEKINDLUS 93%
EFEKTIIVSUS 88%

Q & A

“Kas ma jään siis emotsioonituks?”

Ei, kindlasti mitte. Sa saad vabaneda sind segavatest emotsioonidest ja just sellises tempos nagu sulle sobib. Asemele hakkab tekkima häirimatus ja sisemine tasakaal, mis ei ole tingitud välistest stiimulitest vaid on sinu enda oma.

Kuidas erineb Practical Consciousness meetod mindfulnessist? 

Practical Consciousness meetod on tegevuspõhine ja jõuab palju kaugemale passiivsest teadlik olemisest või jälgimisest. See annab võimaluse inimesel endal aktiivselt muuta näiteks teda häirivaid külgi oma iseloomus.

Practical Consciousness meetod on läbinisti praktiline ja ei jää kuivalt teoreetiliseks või ühekordseks sündmuseks.

Head muutused hakkavad ilmnema siis, kui võtad kursustelt saadud tehnikad kasutusse ja jätkad nendega ka peale esimese õhina möödumist. Sa ise muudad ennast, ilma kõrvalise sekkumiseta, turvaliselt ja läbi heatahtlikkuse.

Pärast Practical Consciousness kursust saad liituda jätkuõppega, et sa ei jääks enda praktikaga üksi ja püsiksid kindlalt uuel arenguteel!

REGISTREERU KURSUSELE